Supervisió i auditoria

Nivell obligatori
  1. CCN-STIC-806 Plan de Adecuación al ENS i CCN-STIC-883 Guía de implantación del ENS para Entidades Locales. Enllaç
  2. CCN-STIC-809 Declaración, certificación y aprobación provisional de conformidad con el ENS y distintivos de cumplimiento. Enllaç
Nivell recomanat
  1. Suport en l’anàlisi i la millora de processos permeten optimitzar i simplificar la gestió administrativa amb l’objectiu d’assolir un grau més elevat de qualitat, d’eficiència i d’eficàcia en la gestió. Enllaç
  2. La Diputació de Barcelona ofereix un taller anomenat Bojos per simplificar on es tracten les diferents eines de l’administració electrònica, com s’utilitzen, quines dades en sol·liciten, perquè, … Enllaç curs Enllaç diapositives
Nivell avançat
  1. Guies pràctiques sobre avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques adaptades al nostre entorn amb l’objectiu de facilitar a les administracions públiques i a les entitats del tercer sector de Catalunya l’accés a recursos metodològics que els ajudin a incorporar l’avaluació en el seu dia a dia. Enllaç
  2. Indicadors del nostre qüestionari sobre la implantació d’un SGDE