Processos

Nivell obligatori

Captura o incorporació al sistema

 1. Annex IV: Manual d’usuari e-SET amb gestor. Consorci Administració Oberta de Catalunya, pàg. 8. Enllaç
 2. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg. 19-26. Enllaç
 3. Guia de aplicación de digitalitzación de documentos de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Gobierno de España. Enllaç
 4. Model de gestió de documents de l’ajuntament de Mataró, pàg. 6. Enllaç
 5. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Registre electrònic

 1. Annex IV: Manual d’usuari e-SET amb gestor. Consorci Administració Oberta de Catalunya, pàg. 6-7. Enllaç
 2. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg. 26-30. Enllaç
 3. Model de gestió documental de l’Ajuntament de Mataró, pàg. 7. Enllaç
 4. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 8. Enllaç

Classificació

 1. El Quadre de Classificació més simple, elaborat per al funcionament d’ eSET-DIBA (municipis més petits ). Enllaç
 2. Quadre de classificació amb descripció de cada sèrie documental, elaborat per al funcionament d’eSET-DIBA. Enllaç
 3. Quadre de Calssificació Municipal de la Generalitat de Catalunya.Enllaç
 4. Quadre de Classificació i catàleg de processos/sèries de la Diputació de Barcelona. Enllaç

Descripció

 1. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.31-32. Enllaç
 2. Guia de aplicación de descripción, de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos, del Gobierno de España. Enllaç
 3. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 13-14. Enllaç
 4. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Accés

 1. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.32-36. Enllaç
 2. Guia de aplicció de acceso a la información de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Gobierno de España. Enllaç
 3. Model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet, pàg. 83-110. Enllaç
 4. Política de gestió documental i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 16. Enllaç
 5. Normativa sobre la gestió dles documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Qualificació

 1. Guia de aplicación de calificación de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Gobierno de España. Enllaç
 2. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.37-38. Enllaç

Transferència

 1. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.39. Enllaç
 2. La gestió documental aplicada als projectes d’administració electrònica local, de la Diputació de Barcelona, pàg. 46-49. Enllaç
 3. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Conservació

 1. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.38-39. Enllaç
 2. La gestió documental aplicada als projectes d’administració electrònica local de la Diputació de Barcelona, pàg. 45-59. Enllaç
 3. Model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, pàg. 66-82. Enllaç
 4. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 16-19. Enllaç
 5. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Eliminació

 1. Model de Gestió de Documents Electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, pàg.39-40. Enllaç
 2. La gestió documental aplicada als projectes d’administració electrònica local de la Diputació de Barcelona, pàg. 52-54. Enllaç
 3. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 19. Enllaç
 4. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç
 5. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 38, pàgina 35. Enllaç
Nivell recomanat

Captura o incorporació al sistema

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, articles 24, 25 i 26, pàgines 24-26. Enllaç
 2. Guía de aplicación de captura y registro, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España. Enllaç

Registre electrònic

 1. Instrucció de Registre d’entrada i la seva distribució, a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat .Enllaç
 2. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 27, pag. 25. Enllaç

Descripció

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 29, pàgines 26-27. Enllaç
 2. Guia de aplicación de descripción, de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos, del Gobierno de España. Enllaç
 3. Model de gestió documental de l’ajuntament de Mataró, pàg. 9-11. Enllaç

Accés

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 32, pàgina 31 i Capítol IV, pàgines 36-45. Enllaç
 2. Guia de aplicció de acceso a la información de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos del Gobierno de España. Enllaç
 3. La gestió documental aplicada als projectes d’administració electrònica local, de la Diputació de Barcelona, pàg. 41-45 i 59-63. Enllaç

Qualificació

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, pàg. 37-38. Enllaç
 2. Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d’arxiu de l’ajuntament de Girona. Enllaç

Transferència

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 37, pàgina 35. Enllaç
 2. Model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet de Ll., pàg. 23-24. Enllaç
 3. Model de gestió de documents electrònics de l’ajuntament de Barcelona, pàg. 39. Enllaç
 4. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu, pàg. 15-16. Enllaç

Conservació

 1. Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, article 33, pàgina 31 i article 35 i 36 pàgina 36. Enllaç
 2. Política de signatura, Arxiu electrònic únic, i rols i responsabilitats respecte la gestió documental de l’Ajuntament de Castellbisbal, pag. 2-4. Enllaç
 3. Un paseo por iArxiu: un servicio de preservación y archivo electrónico, Raimon Nualart Mercadé, revista TRIA nº 19, 2005, pag. 127-149. Enllaç
 4. Plataforma i guia per a la implantació del servei d’iArxiu del Consorci AOC. Enllaç
Nivell avançat

Captura o incorporació al sistema

 1. Política de gestió documental i de signatura electrònica de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, pàgina 11. Enllaç
 2. Títol III: La identificació i la sigantura electrònica a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Enllaç
 3. Protocol d’identificació i signatura electrònica de l’ajuntament de Manlleu. Enllaç
 4. Política de gestió i conservació de documents electrònics de l’ajuntament de Manlleu. Enllaç