Model tecnològic

Nivell obligatori

Obligatori per a tots els municipis

 1. PAe – Portal de la adminustración Electrònica del Gobierno de España – Enllaç
 2. AOC – Consorci d’Administració Oberta de Catalunya – Enllaç
 3. Localret – Enllaç
 4. Serveis de transformació digital de la Diputació de Barcelona – SetDIBA Enllaç
 5. Serveis de transformació digital de la Diputació de Girona – Enllaç
 6. Serveis de transformació digital de la Diputació de Tarragona –

En aquests tres portals trobareu, en general, molts recursos que us ajudaran.

 1. Exemple de Pla de desplegament o Implantació – Aj. de Tavernes Enllaç
 2. Exemple de política de seguretat de la informació – Aj. de Manlleu Enllaç
 3. Ordenança (tipus) d’administració electrònica i transparència Enllaç

Els necessitarem indiferentment del tipus de model de gestor documental que tinguem…

 1. Tramitació entre administracions – Servei EACAT de l’AOC Enllaç
 2. Certificats digitals per als treballadors i persones al servei del sector públic Enllaç
 3. Notificació electrònica – Servei eNotum de l’AOC Enllaç
 4. Safata de signatura de documents electrònics – Servei Portasignatures de l’AOC Enllaç
 5. Representació i apoderament – Servei Representa de l’AOC Enllaç
 6. Factura electrònica Enllaç
 7. Eines de contractació electrònica
  – Perfil del contractant de l’AOC Enllaç
  – Registre públic de contractes Enllaç
  – Licitacions electròniques – Sobre electrònic Enllaç
 8. Arxiu electrònic – servei iArxiu de l’AOC Enllaç
 9. BOPB Enllaç
 10. BOE Enllaç
 11. DOC Enllaç
 12. Portal de tràmits electrònics – Servei eTRAM de l’AOC Enllaç
 13. Finestra Única empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
 14. Gestió de les còpies autèntiques i validador de documents . Serveis Còpia de l’AOC Enllaç
 15. Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç
 16. Tràmits del procediment genèric Enllaç

Municipi entre 5.000 i 10.000 habitants.

Organització: Mínima, cap persona dedicada al 100 %; No hi ha comissió eAdmin i partida pressupostària específica per la desplegament de l’eAdmin.
Plataforma: Tot manual mitjançant serveis AOC als que s’accedeixen des del navegador.
– Registre i gestió d’expedients electrònics – Servei ERES de l’AOC Enllaç
Seguretat: Un sol usuari per accedir a tots els serveis de l’AOC. Si cal gestionar accés a diferents plataformes és recomanable que les gestioni una sola persona i que intentem posar el mateix usuari a totes les plataformes.
Integracions: No calen, no hi ha gestor.
Interoperabilitat: No són necessaris.
Serveis AOC: No ampliarem més serveis.
Tramitació: Pel volum del municipi s’estima poc trànsit de tràmits. Suficient amb instància genèrica del servei eTRAM
– Portal de tràmits electrònics – Servei eTRAM de l’AOC Enllaç
Carpeta del ciutadà: Mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC – eTRAM
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC
– Finestra Única empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Un sol procediment genèric.
– Tràmits del procediment genèric Enllaç
Metadades: Encara no es treballen.
Indicadors: Únicament seguirem com a referència els indicadors de maduresa digital dels serveis AOC
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Municipis entre 10.000 i 15.000 habitants.

Organització: Mínima, cap persona dedicada al 100 %; No hi ha comissió eAdmin i partida pressupostària específica per la desplegament de l’eAdmin.
Plataforma: Comencem amb una plataforma de gestió dels expedients, en format petit.
Seguretat: Comencem per centralitzar la gestió dels usuaris que accedeixen als serveis i tenir el control d’accés a la plataforma, encara que sigui mitjançant un únic usuari
Integracions: Encara no calen. Les poques actuacions administratives que es realitzen sobre els serveis AOC es realitzen manualment.
Interoperabilitat: Encara no són necessàries.
Serveis AOC: Encara no ampliarem més serveis.
Tramitació: Podem començar a diversificar el catàleg de tràmits, incorporant els tràmits més freqüents. Sempre entre els tràmits que ofereix el servei AOC.
– Portal de tràmits electrònics – Servei eTRAM de l’AOC Enllaç
Carpeta del ciutadà: Mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC – eTRAM
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC
– Finestra Única empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Un sol procediment genèric.
– Tràmits del procediment genèric Enllaç
Metadades: Encara no es treballen.
Indicadors: Comencem a treballar indicadors essencials (tals com nombre de tràmits, nombre d’expedients, de notificacions, d’acords o resolucions, etc.)
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç.

Municipis entre 15.000 i 20.000 habitants.

Organització: Dediquem una persona al desplegament de l’eAdmin i podem tenir partida pressupostària assignada però encara no és precisa una comissió de seguretat i eAdmin que tingui com a finalitat el seguiment del desplegament i la seguretat.
Plataforma: Comencem amb la plataforma de gestió dels expedients de gran format, per què ens permeti, més endavant, poder créixer cap a explotacions del gestor de màxim nivell.
Seguretat: Podem diversificar el control de l’accés a la plataforma per usuari. Així com la centralització de la gestió de l’accés a tots els serveis AOC.
Integracions: Podem començar a integrar els serveis essencials de l’AOC (MUX i e-Notum).
– Integració amb el registre de l’AOC – Servei MUX Enllaç
– Integració amb el servei e-Notum . Enllaç
Interoperabilitat: Podem començar a desplegar alguns serveis de Via Oberta per oferir més qualitat del servei que oferim als nostres ciutadans.
– Servei Via Oberta Enllaç
Eines de signatura: Podem configurar fluxos de signatura, amb signadors externes i signatura en lot.
Serveis AOC: Podem anar afegint nous serveis AOC, no obligatoris, com ara l’e-Tauler, si considerem que la ciutat els valorarà i tenim recursos de personal suficients per mantenir-los. Pel volum del municipi, comença a ser interessant constituir-se com a entitat de registre IdCAT.
– Servei de Tauler electrònic de l’AOC e-Tauler Enllaç
– Servei de certificació digital per al ciutadà – IdCat Enllaç
Tramitació: Començarem amb un catàleg estès a tots els tràmits que necessita el municipi, fins i tot, més enllà dels tràmits que ofereix el servei AOC, fent servir per a aquests últims la instància genèrica AOC com a formulari electrònic.
– Portal de tràmits electrònics – Servei eTRAM de l’AOC Enllaç
Carpeta del ciutadà: Encara mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC.
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC
– Finestra Única empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Un sol procediment genèric. Treballem l’automatització de tot el cicle de vida de l’expedient de manera que el transit entre etapes del SGDE resulti gairebé transparent a l’usuari.
Metadades: Treballem les metadades bàsiques, encara que només sigui dels expedients, registres, acords i resolucions.
Indicadors: Comencem ja amb indicadors una mica complexos? (tals com comparatives entre tràmits presencials i telemàtics, expedients per tipus o comparatives entre notificacions telemàtiques i postals., per tipus de tràmits)
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Nivell recomanat

Municipis entre 5.000 i 10.000 habitants

Organització: Dediquem una persona al desplegament de l’eAdmin. Encara no hi ha comissió eAdmin ni partida pressupostària específica per la desplegament de l’eAdmin.
Plataforma: Podem fer el salt cap a la gestió dels expedients des d’una plataforma que centralitza tot el cicle de vida de l’expedient i les etapes que defineix el SGDE. Es tractarà d’un gestor d’expedients de format petit, pot ser mitjançant l’adhesió a una solució supralocal (Diputacions de Barcelona, Girona o Tarragona) o contractant serveis de tercers.
Seguretat: Es continua tenint el control d’accés a les plataformes, encara que sigui mitjançant un únic usuari
Integracions: Encara no calen. Les poques actuacions administratives que es realitzen sobre els serveis AOC es realitzen manualment.
Interoperabilitat: Encara no són necessàries.
Serveis AOC: Encara no ampliarem més serveis. Com a olt podem incorporar el Taulell electrònic de l’AOC. Servei de Taulell electrònic de l’AOC – eTauler Enllaç/
Tramitació: Podem començar a diversificar el catàleg de tràmits, incorporant els tràmits més freqüents. Sempre entre els tràmits que ofereix el servei AOC. Portal de tràmits electrònics – Servei eTRAM de l’AOC Enllaç
Carpeta del ciutadà: Mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC – eTRAM
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC. Finestra Unica empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Un sol procediment genèric. Tràmits del procediment genèric Enllaç
Metadades: Encara no es treballen.
Indicadors: Comencem a treballar indicadors essencials (tals com nombre de tràmits, nombre d’expedients, de notificacions, d’acords o resolucions, etc.)
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC. Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Municipis Entre 10.000 i 15.000 habitants

Organització: Dediquem una persona al desplegament de l’eAdmin i podem tenir partida pressupostària assignada però encara no és precisa una comissió de seguretat i eAdmin que tingui com a finalitat el seguiment del desplegament i la seguretat.
Plataforma: Continuem amb la plataforma de gestió dels expedients, en format petit.
Seguretat: Podem diversificar encara més el control de l’accés a la platafporma per usuari. Així com la centralització de la gestió de l’accés a tots els serveis AOC,
Integracions: Podem començar a integrar els serveis essencials de l’AOC (MUX i eNotum).
– Integració amb el registre de l’AOC – Servei MUX Enllaç
– Integració amb el servei eNotum . Enllaç
Interoperabilitat: Podem començar a desplegar alguns serveis de ViaOberta per oferir més qualitat del servei que oferim als nostres ciutadans.
– Servei ViaOberta Enllaç
Eines de signatura: Podem configurar fluxos de signatura, amb signadors externes i signatura en lot.
Serveis AOC: Podem anar afegint nous serveis AOC, no obligatoris, com ara l’e-Tauler, si considerem que la ciutat els valorarà i tenim recursos de personal suficients per mantenir-los. Pel volum del municipi, comença a ser interessant constituir-se com a entitat de registre IdCAT.
– Servei de Tauler electrònic de l’AOC -eTaulell Enllaç
– Servei de certificació digital per al ciutadà – IdCat Enllaç
Tramitació: Podem continuar diversificant el catàleg de tràmits, incorporant més tràmits. Sempre entre els tràmits que ofereix el servei AOC.
Carpeta del ciutadà: Encara mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC.
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC
– Finestra Única empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Continuem amb un sol procediment genèric.
Metadades: Podem començar a treballar metadades bàsiques, encara que només sigui dels expedients, registres, acords i resolucions.
Indicadors: Podem treballar indicadors una mica més complexos (tals com comparatives entre tràmits presencials i telemàtics, expedients per tipus o comparatives entre notificacions telemàtiques i postals., per tipus de tràmits).
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Municipis entre 15.000 i 20.000 habitants.

Organització: Tenim una una comissió de seguretat i eAdmin que té com a finalitat el seguiment del desplegament i la seguretat.
Plataforma: Continuem amb la plataforma de gestió dels expedients, en gran format.
Seguretat: Diversifiquem l’accés i la gestió dels expedients per àrees
Integracions: Assolim el nivell màxim d’integracions amb l’AOC.
– Portal de l’AOC per als integradors Enllaç
Interoperabilitat: Desplegat la interoperabilitat a tots els tràmits i documents possibles interoperables.
Serveis AOC: Assolim el nivell màxim de serveis AOC
Tramitació: Treballem la simplificació del procés de tramitació? (Simplificació dels continguts explicatius, minimitzar els documents que es demanen, fins i tot, potser, pagament electrònic,o formularis específics per tràmit, etc.)
Carpeta del ciutadà: Incorporem funcionalitat a la carpeta del ciutadà, permetent que el ciutadà pugui conèixer la fase per on passa qualsevol expedient del que és interessat.
Carpeta d’empresa: Assolim el nivell màxim d’activació de serveis FUE
Processos: implementem un catàleg de processos, encara que sigui un de general i un conjunt reduït de processos per aquells tràmits més específics.
Metadades: Treballem les metadades complertes dels expedients, registres, documents, notificacions i comunicacions, acords i resolucions.
Indicadors: Desenvolupem indicadors per àrees, per tràmits, treballau antiguitats globals per expedients.
Cartes de servei: Podem començar a plantejar-nos un model senzill de carta de serveis
Transparència i dades obertes: Podem començar a treballar, a la nostra organització, actualització semi-automàtiques d’alguns indicadors. Començarem a definir models de taules de fulles de càlcul per normalitzar els conjunts de dades que es traspassaran des de les àrees per actualitzar el portal de transparència més àgilment. També podem començar a desenvolupar models de taules de càlcul per normalitzar l’actualització dels primers formats de dades obertes.

Nivell avançat

Municipis entre 5.000 i 10.000 habitants

Organització: Dediquem una persona al desplegament de l’eAdmin i podem tenir una comissió de seguretat i eAdmin que té com a finalitat el seguiment del desplegament i la seguretat.
Plataforma: Continuem amb la plataforma de gestió dels expedients, en format petit.
Seguretat: Podem diversificar el control de l’accés a les plataformes creant més d’un usuari.
Integracions: Podem començar a integrar els serveis essencials de l’AOC (MUX i e-Notum).
– Integració amb el registre de l’AOC – Servei MUX Enllaç
– Integració amb el servei e-Notum. Enllaç/
Interoperabilitat: Podem començar a desplegar alguns serveis de ViaOberta per oferir més qualitat del servei que oferim als nostres ciutadans.
– Servei Via Oberta Enllaç
Serveis AOC: Podem anar afegint nous serveis AOC, no obligatoris.
Tramitació: Podem continuar diversificant el catàleg de tràmits, incorporant més tràmits. Sempre entre els tràmits que ofereix el servei AOC.
Carpeta del ciutadà: Encara mínima obligatòria proporcionada pels serveis de tramitació AOC.
Carpeta d’empresa: Desplegament mínim obligatori. Servei FUE de l’AOC
– Finestra Unica empresarial – Servei FUE de l’AOC Enllaç
Processos: Continuem amb un sol procediment genèric.
Metadades: Podem començar a treballar metadades bàsiques, encara que només sigui dels expedients, registres, acords i resolucions.
Indicadors: Podem treballar indicadors una mica més complexos (tals com comparatives entre tràmits presencials i telemàtics, expedients per tipus o comparatives entre notificacions telemàtiques i postals., per tipus de tràmits).
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Municipis Entre 10.000 i 15.000 habitants

Organització: Tenim una una comissió de seguretat i eAdmin que té com a finalitat el seguiment del desplegament i la seguretat.
Plataforma: Continuem amb la plataforma de gestió dels expedients, en format petit.
Seguretat: Diversifiquem l’accés i la gestió dels expedients per àrees
Integracions: Incorporat noves integracions i continueu treballant , de manera dinàmica en la integració progressiva de tots els serveis AOC possibles
– Portal de l’AOC per als integradors Enllaç
Interoperabilitat: Entenem el intercanvi de documents a tots els documents que es demanen a la tramitació on és possible Via Oberta
Tramitació: Treballem la simplificació del procés de tramitació? (Simplificació dels continguts explicatius, minimitzar els documents que es demanen, fins i tot, potser, pagament electrònic,o formularis específics per tràmit, etc.)
Carpeta del ciutadà: Incorporem funcionalitat a la carpeta del ciutadà, permetent que el ciutadà pugui conèixer la fase per on passa qualsevol expedient del que és interessat.
Carpeta d’empresa: Continuem ampliant serveis FUE dels serveis AOC.
Processos: Comencem a diversificar els processos, per aquells expedients que tenen un procediment molt tipificat i específic. També treballem l’automatització de tot el cicle de vida de l’expedient de manera que el transit entre etapes del SGDE resulti gairebé transparent a l’usuari.
Metadades: Treballem les metadades bàsiques, encara que només sigui dels expedients, registres, acords i resolucions.
Indicadors: Podem continuar treballant indicadors encara més complexos, com ara, per expedient i àrees o per antiguitats d’expedients
Cartes de servei: No calen.
Transparència i dades obertes: Actualització manual, no calen automatitzacions. Funcionarem amb el portal mínim de l’AOC
– Seu electrònica i Portal de transparència Enllaç

Municipis entre 15.000 i 20.000 habitants.

Organització: Màxim nivell de desplegament de l’eAdmin, la comissió de Seguretat i eAdmin forma part de la direcció estratègica de l’Ajuntament.
Plataforma: Continuem amb la plataforma de gestió dels expedients, en gran format.
Seguretat: S’incorporen mecanismes de nivell màxim de seguretat, com ara doble factor de seguretat, accés amb certificat o contrasenya de únic ús.
Integracions: Es desenvolupen integracions amb altres sistemes (Padró, Sical, SIG, etc…), més enllà dels serveis de l’AOC
Interoperabilitat: No hi ha possibilitat d’arribar a un nivell més alt.
Tramitació: Desenvolupem assistents de tramitació que acompanyen al ciutadà durant el procés de tramitació? (bots, assistents guiats, pagament electrònic)
Carpeta del ciutadà: Desenvolupem el nivell màxim de funcionalitats en carpeta del ciutadà (Tals com poder descarregar-se sense assistència documents tipificats amb aquest atribut de descàrrega.
Carpeta d’empresa: Desenvolupeu funcions específiques per a empreses agrupades en una carpeta pròpia del empresari
Processos: Treballem el nivell màxim de diversificació de processos en un catàleg de processos complert.
Metadades: Incorporem metadades específiques per a cada procés i/o per a cada tràmit
Indicadors: Desenvolupem indicadors de nivell màxim de control, per àrees, per processos, per tràmits; amb temps mitjos de tramitació, antiguitats per tràmits, àrees, processos, etc.
Cartes de servei: Es controla el temps per tasques en que es divideix cada procediment, per tal de garantir un compromís de servei per a a cada procediment.
Transparència i dades obertes: Desenvolupem actualitzacions automàtiques del portal de transparència i dades obertes basades en metadades del gestor.