Instruments

Nivell obligatori

Quadre de Classificació

 1. El Quadre de Classificació més simple, elaborat per al funcionament d’ eSET-DIBA (municipis més petits ). Enllaç
 2. Quadre de classificació amb descripció de cada sèrie documental, elaborat per al funcionament d’eSET-DIBA. Enllaç
 3. Guia del model de Quadre de Classificació de la Documentació Municipal de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 4. Quadre de Calssificació Municipal de la Generalitat de Catalunya. Enllaç
 5. Quadre de Classificació i catàleg de processos/sèries de la Diputació de Barcelona. Enllaç

Esquema de Metadades

 1. Model de metadades de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Enllaç
 2. Vocalbulari de metadades, Grup d’Innovació Teconològica de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

Calendari de Conservació i eliminació

 1. Calendari de conservació i eliminació de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Enllaç
 2. Formats en csv i xlsx per a la implantació del calendari de conservació i eliminació. Enllaç csv i enllaç xlsx.
 3. Quadre d’avaluació i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal. Enllaç
 4. Quadre d’aaluació i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, en format xlsx. Enllaç

Calendari d’accés i seguretat

 1. Calendari d’accés de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Enllaç.
 2. Quadre d’avaluació i accés de documents de l’ajuntament de Castellbisbal. Enllaç
 3. Quadre d’avaluació i accés de documents de l’ajuntament de Castellbibal, en format xlsx. Enllaç

Catàleg de tipologia documental

 1. Catàleg de tipus documetal per eSET_DIBA (dissenyat per a municipis petits). Enllaç
 2. Catàleg de Tipus documentals de la Xarxa d’Arxiu Municipals de la Diputació de Barcelona. Enllaç
 3. Quadre de tipus documental de de la Generalitat de Catalunya. Enllaç

Calendari de Transferències

 1. Calendari de Transferències. Enllaç

Catàleg de documents essencials

 1. Catàleg de documents essencials. Enllaç

Catàleg de tràmits i procediments

 1. Model de catàleg de tràmits municipals, elaborat per diferents administracions públiques. Enllaç

Catàleg de formats admessos

 1. Catàleg de formats de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Enllaç
Nivell recomanat

Esquema de Metadades

 1. Esquema de metadades en formats csv i xlsx per a la seva implantació. Enllaç csv i enllaç xlsx

Calendari de Conservació i eliminació

 1. Model d’expedient d’eliminació documental. Enllaç
 2. Manual d’usuari d’iArxiu, elaborat per AOC. Enllaç

Calendari d’accés i seguretat

 1. Amb els format csv i xlsx es facilita la integració amb el gestor d’expedients i/o gestor documental. Enllaç csv i enllaç xlsx.
 2. Com es fa un Quadre de seguretat i accés? L’experiència de l’ajuntament de Terrassa. Enllaç

Catàleg de tipologia documental

 1. Formats en csv i xlsx per facilitar la implantació i la integració del Catàleg de Tipus Documentals. Enllça csv i enllaç xlsx.

Calendari de Transferències

 1. Formats en csv i xlsx per facilitar la implantació i la integració del Calendari de Transferències. Enllça csv i enllaç xlsx.

Catàleg de documents essencials

 1. Formats en csv i xlsx per facilitar la implantació i la integració del Catàleg de documents essencials. Enllça csv i enllaç xlsx.
Nivell avançat

Quadre de Classificació

 1. Models de Quadre de Classificaicó i catàleg de processos /sèries de la Diputació de Barcelona, en format csv o xlsx per a la seva integració. Enllaç csv i enllaç xlsx
 2. Control dels canvis del QdC. Enllaç
 3. Equivalències amb el vocabulari SIA. Enllaç

Esquema de Metadades

 1. Esquema de Metadades de l’Ajuntament de Mataró. Enllaç
 2. Esquema de Metadades de l’Ajuntament de Castellbisbal. Enllaç
 3. Esquema de Metadades de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Enllaç

Calendari de Conservació i eliminació

 1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Documents aprova les Taules d’Accés i Avaluació Documental. Enllaç per actualitzacions
 2. Formats en csv i xlsx per a la implantació del calendari de conservació i eliminació. Enllaç csv i enllaç xlsx.
 3. Quadre d’avaluació i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, en format xlsx. Enllaç
 4. Exemple de l’ajuntament de Badalona que publica el Calendari de conservació i accés documental. Enllaç
 5. Exemple de l’ajuntament de Castellbisbal que publica el Calendari de conservació, eliminació i accés documental. Enllaç

Calendari d’accés i seguretat

 1. Exemple de l’ajuntament de Badalona que publica el Calendari de conservació i accés documental. Enllaç
 2. Exemple de l’ajuntament de Castellbisbal que publica el Calendari de conservació, eliminació i accés documental. Enllaç
 3. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Documents aprova les Taules d’Accés i Avaluació Documental. Enllaç per actualitzacions

Catàleg de tipologia documental

 1. Quadre de tipus documentals del Departament de Cultura dela Generalitat de Catallunya, amb acutalitzacions. Enllaç

Catàleg de tràmits i procediments

 1. Exemple de l’ajuntament de Salt. Enllaç
 2. Exemple de l’ajuntament de Terrassa. Enllaç
 3. Exemple ajuntament d’Olèrdola. Enllaç
 4. Exemple ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Enllaç

Catàleg de formats admessos

 1. Formats en csv i xlsx per facilitar la integració del Catàleg de formats admessos. Enllaç csv i enllaç xlsx