Pla de comunicació i formació dels agents implicats

Nivell obligatori
 1. La comunicación interna en la administración pública española. Claves para innovar. INAP. Enllaç
 2. Pla de comunicació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Enllaç
 3. Quadre de comandament [Q-COM] de l’Ajuntament de Molins de Rei. Enllaç
 4. Quadre de comandament integral. Mapa concepual. Diputaciód de Barcelona. Enllaç
 5. Construcció d’un quadre de comandament integral. Diputació de Barcelona. Enllaç
 6. Exemple. Quadre de comandament integral per a comandaments públics. Diputació de Barcelona. Enllaç

Espais d’autoformació:

 1. EAPC. Gestió de documents electrònics per a l’administració local. Elaboració: 2010 Revisat: 2018. Darrera actualització: febrer 2021. Enllaç
 2. CAMPUS AOC – i-Arxiu. Consorci AOC. Enllaç
 3. Formació Oberta – EAPC. Enllaç
 4. Guia de Serveis Digitals de la Generalitat. Teoria i vídeo. Enllaç
 5. Vídeo – Gestió documental, Quadre de Classificació. Diputació de Barcelona. Enllaç
 6. Vídeo – Arxiu i Gestió documental. Sistema de transferència. Diputació de Barcelona. Enllaç
 7. Vídeo – Arxiu i Gestió documental. Digitalització certificada. Diputació de Barclona. Enllaç
 8. Curs: Arxivística i gestió documental de l’expedient electrònic. C1-C2. Diputació Tarragona. Enllaç

Espais per sessions formatives:

 1. Formacions presencials o virtuals del servei i-Arxiu oferts pel Consorci AOC a través dels Consells Comarcals
 2. Associació Municicipis de Catalunya – Formació. Enllaç
 3. Federació de Municipis de Catalunya – Formació. Enllaç
 4. Associació d’Arxiver – Gestors de documents – Formació. Enllaç
 5. Associació d’Arxivers Valencians. Formació. Enllaç
 6. CercAForma: Buscador d’accions formatives programades. Diputació de Barcelona: Gestió documental i arxius municipals. Enllaç
 7. Diputació de Tarragona. Formació. Enllaç
 8. Escola Administració Pública de Catalunya. EAPC. Formació. Enllaç

Recursos de formació específica:

 1. Curs en sistemes de gestió documental en l’entorn electrònic, UAB. Enllaç
 2. Especialització d’Expert en Anàlisi i Disseny del Model de Sistemes de Gestió Documental, UOC. Enllaç
 3. Curs de l’Eina de Gestió Documental i Arxiu: Operacions i Tècniques del Sistema. UPF. Enllaç
 4. Formació bàsica en gestió documental i arxiu (Campus Nord). UPC. Enllaç
 5. Cursos d’especialització en Arxivistica i Gestió de documents. UAB. Enllaç
 6. Pla de formació en arxivística i gestió documental 2021. GENCAT. Enllaç
Nivell recomanat

Guia metodològica genèrica sobre avaluació. Enllaç

Nivell avançat
 1. Modelo de acogida del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Enllaç