Sistema de Gestió Documental Electrònic

Guia

Definició i característiques del SGDE

Autoavaluació

Qüestionari d’autoavaluació sobre la implantació del SGDE

Recursos

Recursos per a l’assoliment dels elements del SDGE